• Powierzchnia dna i ścian wanien 3800 m2.
  • Zabezpieczenie chemoodporne wanien żelbetowych bezszwową izolacją natryskową MasterSeal M 689