• eliminacja przecieków z poziomów parkingu
  • zabezpieczenie przed korozją chlorkową poprzez wykonanie polimocznikowej elastycznej nawierzchni parkingowej MasterSeal Trafic 6689 na poziomie -2 i nawierzchnio izolacji MasterSeal Trafic 2264 na poziomie -1