• długość szprosów 5600 mb
  • uszczelnienie świetlików membraną polimocnzikową MasterSeal M 689