• naprawa konstrukcji żelbetowej PCC
  • hydroizolacja polimocznikowa MasterSeal M 689 komór przepompowni
  • zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i zasuw