• uszczelnienie konstrukcji żelbetowej niecki basenowej,
  • uszczelnienie dylatacji taśmą hypalonową i
  • bezszwowa natryskowa hydroizolacja polimocznikowa MasterSeal M 689